اهداف

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عضو شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیر ضروری، امکان بهره برداری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاهها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امکانات پژوهشی ایجاد شده است.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به دو صورت شامل یک مجموعه فیزیکی مشخص تحت همین عنوان (آزمایشگاههای مستقر) و نیز مجموعه ای از آزمایشگاهها و کارگاههای مجزا در فضای دانشکده های مختلف (آزمایشگاههای همکار) آماده خدمت رسانی به صنایع، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و پژوهشگران محترم می باشد.

برای اطلاع از خدمات قابل ارائه و هزینه آزمون ها به تجهیزات مراجعه گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه انجام آزمون ها به راه ارتباطی مراجعه گردد.