راه ارتباطی

راه ارتباطی با آزمایشگاه مرکزی

در حال حاضر انجام آزمون ها و پذیرش نمونه ها بصورت حضوری انجام می گردد. در مواردی که با هماهنگی قبلی باشد، ارسال پستی نیز امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس و شماره تماس زیر در ارتباط باشید:

نشانی: مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، معاونت پژوهش و فناوری، مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

کد پستی: ۷۱۱۶۷-۴۷۱۴۸

صندوق پستی: ۴۸۴

تلفن تماس: ۰۱۱۳۲۳۲۹۸۴۸

تلفکس: ۰۱۱۳۲۳۶۹۷۸۶

پست الکترونیک: industry@nit.ac.ir