کوآپ

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه در نظر دارد تا نسبت به ساماندهی و نیازسنجی طرح کوآپ و کارآموزی در قالب تعامل با شرکت‌های مختلف و جایابی بر اساس شهرهای محل سکونت دانشجویان اقدام نماید. لذا، پس از مطالعه دقیق مطالب، لطفا فرم مربوطه را تکمیل فرمایید و به آدرسindustry@nit.ac.ir  ایمیل نمایید.